fbpx Mój tytuł

LUCAS DERKS

Lucas Derks Coach MSC

Jest psychologiem społecznym, trenerem, badaczem i artystą wizualnym. Studiował
szkołę artystyczną i psychologię. Badał zachowania ludzi w muzeach oraz użyteczne wykorzystanie technik wyobraźni. Pracuje jako trener mediatorów, psychoterapeutów, trenerów, menedżerów oraz innych grup społecznych. Opracował „Model Panoramy Społecznej” jako narzędzie do badania postępu relacji międzyludzkich.

Facebook