fbpx Mój tytuł

Doradztwo

Jako Firma oferujemy doradztwo w zakresie rozwoju Firmy

 • przygotowania analizy strategicznej przedsiębiorstwa i wyznaczenia kierunków rozwoju
 • przygotowania Diagnozy Rozwojowej Przedsiębiorstwa
 • wdrożenia sukcesji w Firmie
 • przygotowania Biznes Planów

Doradztwo w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów

  • Ograniczenie występowania sytuacji kryzysowych, obniżenie frustracji i rotacji pracowników i klientów poprzez poprawę komunikacji
  • Wdrożenie kultury informacji zwrotnej w Firmach
  • Wdrożenie orientacji coachingowej w Firmach
  • Team Coaching – doradztwo w zakresie coachingu zespołowego
  • Doradztwo w zakresie mediacji, rozwiązywania konfliktów w Firmach

Doradztwo w zakresie zarządzania

  • opracowania i zmiany modelu biznesowego,
  • analiza i opracowanie celów krótko i długoterminowych
  • zbudowania strategii przedsiębiorstwa
  • zbudowania i wdrożenia struktury organizacyjnej
  • wyznaczanie kierunków działania
  • doradztwo w zakresie wdrażania nowych metod zarządzania
  • dynamika zmian rynkowych – zmiany w firmie

Sprzedaż – wsparcie sprzedaży

 • budowania struktur oraz rozwoju sprzedaży
 • stworzenia skutecznego i efektywnego Zespołu Sprzedaży
 • opracowania wskaźników, standardów i metod dopasowanych do specyfiki danego przedsiębiorstwa mających na celu zwiększenie sprzedaży
 • budowania systemów motywacyjnych dla Działów Sprzedaży
 • usprawnienia komunikacji pomiędzy działami i pracownikami

Analizy rynku i konkurencji

 • analiza firmy
 • analiza otoczenia rynkowego
 • pozycja rynkowa firma na tle konkurencji
 • monitoring działań konkurencji
 • analiza grup docelowych danej firmy
 • dywersyfikacja działań i kierunków rozwoju w oparciu o analizę rynku i konkurencji
Facebook