fbpx Mój tytuł

SKUTECZNY MENADŻER- Rozwiązywanie problemów i sztuka podejmowania decyzji

Usługa „Skuteczny Menadżer-Rozwiązywanie problemów i sztuka podejmowania decyzji” przygotowuje uczestnika do skutecznego rozwiązywania problemów, identyfikowania już istniejących (związanych z zarządzaniem firmą) w działalności przedsiębiorstwa, analizowania sytuacji problemowej, generowania propozycji jej rozwiązania i wprowadzania zmian z
korzyścią dla organizacji, podejmowania trudnych i kluczowych decyzji w oparciu o kryteria decyzyjne, wdrażania podjętych decyzji w praktyce.

2 940,00

Opis

Kto prowadzi zajęcia SKUTECZNY MENADŻER- Rozwiązywanie problemów i sztuka podejmowania decyzji?

Magdalena Daraż – Gogół

Master Coach ICI, Team Coach, Trener Biznesu, Trener Komunikacji Interpersonalnej,
Praktyk NLP, Trener Transforming CommunicationTM Komunikacja, Zarządzanie Konfliktem, Coaching,Mentoring,Trener Biznesu, Zarządzania, Przywództwa Pedagog Specjalny, Posiada przepracowanych ponad 5600 godzin coachingowych oraz ponad
10 000 godzin trenerskich. Ekspert od wdrażania procesów komunikacyjnych w firmach,
nowoczesnego liderstwa, kultury informacji zwrotnej. Przykłada ogromną uwagę do diagnostyki i utrwalenia zdobytej przez klientów wiedzy. Realizuje się również, wprowadzając innowacyjne projekty edukacyjne do polskich szkół w ramach autorskiego programu „Komunikacja w kulturze coachingu”, 10 letnie doświadczenie w prowadzenia szkoleń z komunikacji, liderstwa, coachingu, zarządzania, przywództwa i innych kompetencji miekkich. Współpracuje z największymi Firmami w Polsce oraz
z sektorem MŚP. Wykształcenie wyższe – Pedagog Specjalny. Trener w przeciągu ostatnich 24 miesięcy ma przepracowanych min 550 godzin szkoleniowych w zakresie kompetencji rozwiązywania problemów i sztuka podejmowania decyzji.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

MODUŁ I –ANALIZA PROBLEMOWA-TECHNIKI, IDENTYFIKACJA I PRZEWIDYWANIE
PROBLEMÓW W BIZNESIE, WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ SYTUACJI PROBLEMOWYCH,
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ- ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW, PRACA ZESPOŁOWA JAKO
WAŻNY ASPEKT ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW,
1. Analiza problemowa – Jak zidentyfikować problem
Metody analizy problemu – diagram Ishikawy (analiza przyczynowo skutkowa),
metoda 5 Why, problem solving
2. Metody i techniki rozwiązywania problemów
3. Problem jako wyzwanie, porządkowanie informacji w procesie rozwiązywania
problemów
4. Zarządzanie zmianą – techniki pracy zespołowej, niwelowanie problemów
5. Zarządzanie emocjami w sytuacji problemowej
6. Techniki otwartej komunikacji w procesach rozwiązywania problemów
7. Case study – rozwiązywanie problemów na przykładzie wybranej firmy

MODUŁ II- PODEJMOWANIE DECYZJI, ETAPY PROCESÓW DECYZYJNYCH, TECHNIKI
PODEJMOWANIA DECYZJI.SKUTKI I KOSEKWENCJE BŁĘDNYCH DECYZJI, SYSTEMY
INFORMATYCZNE-WSPARCIE DECYZYJNE, SZYBKA I WOLNA ŚCIEŻKA DECYZYJNA
1. Etapy procesu decyzyjnego
2. Rodzaje decyzji i techniki ich podejmowania
3. Określenie kryteriów i wariantów decyzji
4. Błędy i ryzyko związane z podjęciem decyzji (skutki i konsekwencje)
5. Rodzaje wsparcia decyzyjnego -przydatność i wiarygodność wykorzystywanych
informacji
6. „Szybka” i „wolna” ścieżka decyzyjna
7. Jak podejmować decyzje w przypadku w sytuacji niepewności i braku informacji
8. Analiza przypadku (case study) w zakresie podejmowania decyzji oraz informacja
zwrotna

Podsumowanie
– Efekty uczenia się

  • Uczestnik rozróżnia techniki podejmowania decyzji
  • Uczestnik określa kryteria decyzji (czynniki mające znaczenie przy jej podjęciu) oraz ocenia ich znaczenie
  • Uczestnik dobiera metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej
  • Uczestnik unika błędów w oparciu o znajomość skutków i konsekwencji podjętych decyzji
  • Uczestnik stosuje postawę otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu
  • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje
   • Uczestnik rozróżnia metody rozwiązywania problemów
   • Uczestnik identyfikuje przyczyny problemu
   • Uczestnik stosuje analizę problemową
   • Uczestnik generuje różne alternatywy rozwiązania problemu
   • Uczestnik reguluje emocje podczas sytuacji problematycznych
   • Uczestnik prowadzi otwartą komunikację
   • Uczestnik zarządza zmianą, aby niwelować przyszłe problemy

    

Termin:
Najbliższe szkolenie rozpocznie się już wiosną 2021 roku.

Rodzaj szkolenia:
Stacjonarne (w razie obostrzeń związanych z pandemią – część zdalnie)

Twoja inwestycja:
2 940 zł netto (istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenia)