fbpx Mój tytuł

PROSPECTING – pozyskiwanie nowych klientów w firmie

Cel biznesowy

Celem biznesowym jest pozyskanie min 4 klientów instytucjonalnych branży IT oraz 5 indywidualnych w Firmie CTCPRO Sp. z o.o zdecydowanych na personalną tokenizację w oparciu o technologię blockchain w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia tj. 14.09.2021.
Cel jest mierzalny – można go obliczyć na podstawie cyklicznych, kwartalnych raportów sprzedażowych

Cel edukacyjny

Szkolenie „Prospecting – Pozyskiwanie nowych klientów” przygotowuje uczestnika do samodzielnego pozyskiwania nowych klientów w sposób skuteczny i etyczny, w celu zwiększenia sprzedaży i budowania bazy Klientów w Firmie z wykorzystaniem nowoczesnych mediów oraz metod i technik wypracowanych i sprawdzonych w obszarze prospectingu a także do analizowania własnej efektywności i korygowania działań.

Twoja inwestycja: 2940,- netto

2 940,00

Opis

Kto prowadzi zajęcia PROSPECTING – pozyskiwanie nowych klientów w firmie?

Magdalena Daraż – Gogół

Master Coach ICI, Team Coach, Trener Biznesu, Trener Komunikacji Interpersonalnej,
Praktyk NLP, Trener Transforming CommunicationTM Komunikacja, Zarządzanie Konfliktem, Coaching,Mentoring,Trener Biznesu, Zarządzania, Przywództwa Pedagog Specjalny, Posiada przepracowanych ponad 5600 godzin coachingowych oraz ponad
10 000 godzin trenerskich. Ekspert od wdrażania procesów komunikacyjnych w firmach,
nowoczesnego liderstwa, kultury informacji zwrotnej. Przykłada ogromną uwagę do diagnostyki i utrwalenia zdobytej przez klientów wiedzy. Realizuje się również, wprowadzając innowacyjne projekty edukacyjne do polskich szkół w ramach autorskiego programu „Komunikacja w kulturze coachingu”, 10 letnie doświadczenie w prowadzenia szkoleń z komunikacji, liderstwa, coachingu, zarządzania, przywództwa i innych kompetencji miekkich. Współpracuje z największymi Firmami w Polsce oraz
z sektorem MŚP. Wykształcenie wyższe – Pedagog Specjalny. Trener w przeciągu ostatnich 24 miesięcy ma przepracowanych min 550 godzin szkoleniowych w zakresie kompetencji negocjowania.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

Moduł I. Nowy klient – pierwszy kontakw specyfice branży IT


 • Język trafiający do klienta
 • Unikanie oporu klienta
 • Bariery w kontakcie z klientem
 • Pierwsze wrażenie, zerowanie zegarka

Moduł II. Motywacja klienta w branży IT


 • Dlaczego klient chce kupić?
 • Dlaczego klient nie chce kupić?
 • Jak sprawić, by klient kupił mój produkt

Moduł III – Wizja produktu firmy CTCPRO


 • Produkt widziany przez klienta
 • Unikalność produktu
 • Jak odróżnić się od konkurencji

Moduł IV – Proces pozyskania nowego klienta w branży IT 


 • Przygotowanie rozmowy
 • „Zimny kontakt”
 • Sposoby na „bramkarza”
 • Jak uzyskać „lead”
 • Jak prezentować produkt
 • Sprzedawca czy doradca klienta?
 • Domknięcie procesu pozyskania klienta i przejście do sprzedaży

Moduł V. Klient – obiekcje i ich wykorzystanie w codziennej pracy Prezesa odpowiedzialnego za sprzedaż 


 • Typologia klientów
 • Decyzyjność klienta
 • Osobowość klienta i indywidualna motywacja
 • Obiekcje – co za nimi stoi
 • Zmiana obiekcji w pozytywny argument sprzedażowy

Moduł VI – Persony zakupowe dotyczące obecnych oraz nowych produktów CTCPRO sp. z o.o. 

 • Persony zakupowe – jak je tworzyć,
 • Persony zakupowe – z kim i o czym rozmawiać, żeby wzbudzić zainteresowanie

Moduł VII – Techniki i sposoby – z notatnika praktyka


 • Lejek sprzedażowy
 • Analiza efektywności działań
 • Zasada Pareto
 • Networking – wady i zalety
 • Nowoczesne media w prospectingu
 • „Biały wywiad”

Moduł VIII – warsztat – strategia CTCPRO sp. z o.o. 

Warsztat na przykładzie swojej firmy w zakresie zbudowania strategii pozyskiwania klientów

Podsumowanie
– Efekty uczenia się

 • Uczestnik wykorzystuje język, który trafia do klienta
 • Uczestnik korzysta z różnych źródełi metod  pozyskiwania Klienta
 • Uczestnik rozróżnia kontakty „zimne” i „gorące”
 • Uczestnik identyfikuje typ klienta i jego decyzyjność
 • Uczestnik definiuje wizję produktu „pod” konkretnego klienta
 • Uczestnik wprowadza potrzebne zmiany w procesach  pozyskiwania klientów
 • Uczestnik konstruuje lejek sprzedażowy wg zasady Pareto
 • Uczestnik pokonuje obiekcje Klientów
 • Uczestnik stosuje dobre i etyczne praktyki pozyskiwania klientów
 • Uczestnik wykazuje elastyczność w dopasowaniu do konkretnego klienta
 • Uczestnik stosuje networking do budowania grupy potencjalnych klientów

Termin:
Najbliższe szkolenie rozpocznie się już wiosną 2021 roku.

Rodzaj szkolenia:
Stacjonarne (w razie obostrzeń związanych z pandemią – część zdalnie)

Twoja inwestycja:
2 940 zł netto (istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenia)