fbpx Mój tytuł

AKADEMIA MENEDŻERA – Skuteczny menedżer w procesie radzenia sobie ze stresem

Usługa ma charakter edukacyjny. Usługa „Skuteczny Menadżer- Radzenie sobie ze stresem” przygotowuje uczestnika do samodzielnej i skutecznej redukcji stresu rozumianego jako subiektywną ocenę czynników środowiska wobec siebie, partnerów i współpracowników, powrotu do równowagi emocjonalnej po trudnych sytuacjach oraz samodzielnego przygotowania prezentacji biznesowych i wykorzystania technik i zasad prezentacji w procesie efektywnej komunikacji.

Twoja inwestycja: 2940,- netto

2 940,00

Opis

Kto prowadzi zajęcia Skuteczny menedżer w procesie radzenia sobie ze stresem ?

Magdalena Daraż – Gogół

Master Coach ICI, Team Coach, Trener Biznesu, Trener Komunikacji Interpersonalnej,
Praktyk NLP, Trener Transforming CommunicationTM Komunikacja, Zarządzanie Konfliktem, Coaching,Mentoring,Trener Biznesu, Zarządzania, Przywództwa Pedagog Specjalny, Posiada przepracowanych ponad 5600 godzin coachingowych oraz ponad
10 000 godzin trenerskich. Ekspert od wdrażania procesów komunikacyjnych w firmach,
nowoczesnego liderstwa, kultury informacji zwrotnej. Przykłada ogromną uwagę do diagnostyki i utrwalenia zdobytej przez klientów wiedzy. Realizuje się również, wprowadzając innowacyjne projekty edukacyjne do polskich szkół w ramach autorskiego programu „Komunikacja w kulturze coachingu”, 10 letnie doświadczenie w prowadzenia szkoleń z komunikacji, liderstwa, coachingu, zarządzania, przywództwa i innych kompetencji miekkich. Współpracuje z największymi Firmami w Polsce oraz
z sektorem MŚP. Wykształcenie wyższe – Pedagog Specjalny. Trener w przeciągu ostatnich 24 miesięcy ma przepracowanych min 550 godzin szkoleniowych w zakresie kompetencji radzenia sobie ze stresem.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

MODUŁ I – RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

 1. Czynniki wywołujące napięcie psychiczne i fizyczne
 2. Sytuacje biznesowe a czynnik stresotwórczy
 3. Nadinterpretacja – przyczyny jej powstawania i skutki
 4. Metody radzenia sobie ze stresem- pasywne i aktywne, przykłady, modele
 5. Samoregulacja emocji- ćwiczenia praktyczne
 6. Elementy adaptacyjne w różnych sytuacjach biznesowych
 7. Improwizacja- ważny aspekt radzenia sobie ze stresem
 8. Charakterystyka przekonań i nawyków
 9. Zmiana blokujących przekonań- model ABC
 10. Typy reakcji w nieoczekiwanych sytuacjach
 11. Resilience- powrót do odporności po ciężkich sytuacjach, zwłaszcza w dobie COVID-19
 12. Wpływ stresu, czyli zaburzenia równowagi organizmu
 13. Zdrowy styl życia- techniki relaksacji, propagowanie stylu EKO

Podsumowanie
– Efekty uczenia się

Efekty w zakresie radzenia sobie ze stresem

 • Uczestnik definiuje i opisuje przebieg reakcji na czynnik stresotwórczy
 • Uczestnik Identyfikuje czynniki ryzyka związane z treścią oraz z kontekstem pracy
 • Uczestnik rozróżnia przyczyny i skutki nadinterpretacji sytuacji
 • Uczestnik rozpoznaje aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem
 • Uczestnik kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu
 • Uczestnik wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne
 • Uczestnik zamienia blokujące przekonania w motywację do działania
 • Uczestnik stosuje metody i techniki Resilience
 • Uczestnik rozpoznaje typy reakcji w zależności od sytuacji
 • Uczestnik korzysta z technik relaksacji
 • Uczestnik promuje zdrowy styl życia

Termin:
Najbliższe szkolenie rozpocznie się już wiosną 2021 roku.

Rodzaj szkolenia:
Stacjonarne (w razie obostrzeń związanych z pandemią – część zdalnie)

Twoja inwestycja:
2 940 zł netto (istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenia)