fbpx Mój tytuł

AKADEMIA MENEDŻERA – SKUTECZNY MENADŻER W NEGOCJACJACH

Usługa ma charakter edukacyjny. Usługa „AKADEMIA MENEDŻERA – SKUTECZNY MENADŻER W NEGOCJACJACH” przygotowuje uczestnika do samodzielnego negocjowania i zaspokojenia interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji, utrzymania pozytywnych kontaktów z Partnerami i osiągania celów negocjacyjnych na podstawie dostarczonych na szkoleniu metod i technik oraz zasad w zakresie negocjacji.

Twoja inwestycja: 2800,- netto

2 800,00

Opis

Kto prowadzi zajęcia SKUTECZNY MENADŻER W NEGOCJACJACH?

Magdalena Daraż – Gogół

Master Coach ICI, Team Coach, Trener Biznesu, Trener Komunikacji Interpersonalnej,
Praktyk NLP, Trener Transforming CommunicationTM Komunikacja, Zarządzanie Konfliktem, Coaching,Mentoring,Trener Biznesu, Zarządzania, Przywództwa Pedagog Specjalny, Posiada przepracowanych ponad 5600 godzin coachingowych oraz ponad
10 000 godzin trenerskich. Ekspert od wdrażania procesów komunikacyjnych w firmach,
nowoczesnego liderstwa, kultury informacji zwrotnej. Przykłada ogromną uwagę do diagnostyki i utrwalenia zdobytej przez klientów wiedzy. Realizuje się również, wprowadzając innowacyjne projekty edukacyjne do polskich szkół w ramach autorskiego programu „Komunikacja w kulturze coachingu”, 10 letnie doświadczenie w prowadzenia szkoleń z komunikacji, liderstwa, coachingu, zarządzania, przywództwa i innych kompetencji miekkich. Współpracuje z największymi Firmami w Polsce oraz
z sektorem MŚP. Wykształcenie wyższe – Pedagog Specjalny. Trener w przeciągu ostatnich 24 miesięcy ma przepracowanych min 550 godzin szkoleniowych w zakresie kompetencji negocjowania.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

MODUŁ I

 1. Wprowadzenie do negocjacji- techniki – zastosowanie w praktyce
 2. Style negocjacji – charakterystyka i zastosowanie
 3. Cechy skutecznego negocjatora
 4. Efektywne przygotowania i planowanie negocjacji
 5. Otwarcie negocjacji
 6. Argumentacja w procesach negocjacyjnych. Ocena stanowiska drugiej strony
 7. Zarządzanie emocjami w procesach negocjacyjnych, trudne sytuacje- ćwiczenia warsztatowe
 8. Klasyczne błędy w negocjacji- impas negocjacyjny. Sposoby radzenia sobie

MODUŁ II

 1. Efektywne przygotowania i planowanie negocjacji
 2. Potrzeby drugiej strony i informacje niezbędne do oceny sytuacji – dbałość o potrzeby partnerów negocjacyjnych, pozyskiwanie informacji
 3. Koncentracja i budowanie relacji w procesie negocjacji- zadawanie pytań, aktywne słuchanie
 4. Ustalanie celów negocjacyjnych
 5. Zasady etyki w procesach negocjacyjnych
 6. Ćwiczenia praktyczne – negocjowanie
 7. Informacja zwrotna od trenera

Podsumowanie
– Efekty uczenia się

EFEKTY UCZENIA SIĘ

 • Uczestnik rozróżnia techniki negocjacyjne.
 • Uczestnik identyfikuje sposoby przygotowania się do negocjacji
 • Uczestnik gromadzi kompletne informacje na temat drugiej strony.
 • Uczestnik reguluje zarządza emocjami podczas negocjacji
 • Uczestnik aktywnie słucha partnera negocjacyjnego
 • Uczestnik zadaje pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony.
 • Uczestnik tworzy profesjonalne kontakty biznesowe i interpersonalne
 • Uczestnik stosuje rzetelność i odpowiedzialność za proces decyzyjny
 • Uczestnik przekazuje informacje w sposób rzetelny i etyczny
 • Uczestnik ustala cele negocjacji
 • Uczestnik stosuje empatię
 • Uczestnik wprowadza zasady etyki

Termin:
Najbliższe szkolenie rozpocznie się już wiosną 2021 roku.

Rodzaj szkolenia:
Stacjonarne (w razie obostrzeń związanych z pandemią – część zdalnie)

Twoja inwestycja:
2 800 zł netto (istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na szkolenia)