Albo to masz, albo nie – Zbiór opowiadań „Magia Metafory”

Król oglądał występ wspaniałego magika. Tłum był urzeczony, tak jak Król. Na zakończenie publiczność zaryczała z zachwytu. A Król powiedział: – Ależ ten człowiek ma dar. Talent od Boga. Ale Mądry Doradca powiedział do Króla

– Mój Panie, geniusz jest wypracowany, a nie wrodzony. Umiejętności tego magika są wynikiem dyscypliny i ćwiczeń. Te uzdolnienia były rozwijane i doskonalone przez długi czas, z determinacją i dyscypliną. Król zmartwił się tą informacją.